Dokumenty: 310

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXVII/316/2013 sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2013-04-02 15:59:10
Uchwała Nr XXVII/312/2013 sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2013-04-02 15:49:27
Uchwała Nr XXVI/299/2013 sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz nieublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2013-03-06 10:30:21
Uchwała Nr XXVI/297/2013 sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-03-06 10:28:37
Uchwała Nr XXV/288/2013 sprawie zmiany Stautu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-02-04 14:44:20
Uchwała Nr XXIV/285/2012. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok. 2012-12-28 14:33:27
Uchwała Nr XXIV/277/2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013. 2012-12-28 14:23:20
Uchwała Nr XXIV/274/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-12-28 14:07:58
Uchwała Nr XXIII/268/2012 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:35:15
Uchwała Nr XXIII/263/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2012-11-27 16:33:57
Uchwała Nr XXIII/261/2012 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:11:05
Uchwała Nr XXIII/257/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-11-27 15:55:28
Uchwała Nr XXII/252/2012 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2012-10-22 08:43:04
Uchwała Nr XXII/249/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-10-22 08:10:42
Uchwała Nr XXI/245/2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. 2012-09-25 15:14:00
Uchwała Nr XXI/244/2012 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2012-09-25 15:10:44
Uchwała Nr XXI/243/2012 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 2012-09-25 15:08:51
Uchwała Nr XXI/236/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-09-25 14:51:59
Uchwała Nr XX/230/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-07-02 13:49:02
Uchwała Nr XX/227/2012 zmieniająca uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zamiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-07-02 13:48:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe