Dokumenty: 310

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLI/463/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-07-04 08:21:51
Uchwała Nr XLI/462/2014 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zamieszkałych w miejscowości Dwory Drugie w Gminie Oświęcim. 2014-07-04 08:21:37
Uchwała Nr XLI/459/2014 sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2014-07-04 08:12:40
Uchwała Nr XLI/453/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-07-04 07:43:02
Uchwała Nr XL/446/2014 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2014-05-26 12:19:48
Uchwała Nr XL/444/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-05-26 12:18:36
Uchwała Nr XXXIX/441/2014 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2014-05-02 12:16:11
Uchwała Nr XXXIX/440/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-05-02 12:12:56
Uchwała Nr XXXIX/436/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-05-02 11:39:36
Uchwała Nr XXXVIII/429/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-04-02 14:45:14
Uchwała Nr XXXVIII/426/2014 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 2014-04-02 14:44:49
Uchwała Nr XXXVIII/423/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-04-02 14:43:21
Uchwała Nr XXXVI/415/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-01-24 10:22:33
Uchwała Nr XXXVI/410/2014 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2014-01-23 14:15:39
Uchwała Nr XXXV/408/2013 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2014-01-02 10:17:37
Uchwała Nr XXXV/405/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-01-02 10:17:10
Uchwała Nr XXXV/402/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2014-01-02 10:01:07
Uchwała Nr XXXV/400/2013. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok. 2013-12-31 12:08:13
Uchwała Nr XXXIV/391/2013 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-12-02 14:14:25
Uchwała Nr XXXIV/385/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2013-12-02 13:50:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe