Dokumenty: 310

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXX/261/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. 2021-02-22 09:44:03
Uchwała Nr XXVIII/257/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2021-01-25 09:41:50
Uchwała Nr XXVII/246/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021. 2020-12-22 14:56:54
Uchwała Nr XXVII/242/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-12-22 14:56:08
Uchwała Nr XXVII/240/2020. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok. 2020-12-22 14:55:42
Uchwała Nr XXVI/238/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Oświęcimskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 2020-11-25 14:42:02
Uchwała Nr XXVI/234/2020 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach funkcjonujących w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2020-11-25 14:41:23
Uchwała Nr XXVI/231/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-11-25 14:40:54
Uchwała Nr XXV/230/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-11-25 14:40:42
Uchwała Nr XXV/227/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-11-25 14:39:42
Uchwała Nr XXIV/218/2020 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 2020-10-01 11:54:44
Uchwała Nr XXIV/212/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-10-01 11:34:24
Uchwała Nr XIX/176/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-05-06 16:51:42
Uchwała Nr XVII/169/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendiów stażowych realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR realizowanego przez Powiat Oświęcimski. 2020-02-26 12:54:43
Uchwała Nr XVII/168/2020 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Oświęcimskiego na lata 2020-2023. 2020-02-26 12:54:35
Uchwała Nr XVII/166/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Oświęcimskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2020-02-26 12:54:03
Uchwała Nr XVII/164/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-02-26 11:09:02
Uchwała Nr XVI/162/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020. 2020-01-23 13:15:10
Uchwała Nr XVI/161/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2020-01-23 13:13:17
Uchwała Nr XV/138/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-12-31 09:14:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe