Dokumenty: 298

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XI/125/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:46:01
Uchwała Nr XI/128/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:57:41
Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-08-09 08:52:07
Uchwała Nr XI/99/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-10-26 15:11:47
Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-09-24 16:05:18
Uchwała Nr XII/104/2019 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu. 2019-09-24 16:05:53
Uchwała Nr XII/116/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-11-25 11:59:52
Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2015-11-25 12:19:01
Uchwała Nr XII/132/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:26
Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:04
Uchwała Nr XII/134/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-08 11:01:48
Uchwała Nr XII/138/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2011-12-08 11:15:39
Uchwała Nr XII/140/2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012. 2011-12-08 11:24:28
Uchwała Nr XII/96/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-09-24 16:04:40
Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-10-29 14:51:02
Uchwała Nr XIII/115/2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2019-10-29 14:51:46
Uchwała Nr XIII/126/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2019-10-29 14:53:17
Uchwała Nr XIII/133/2015. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok. 2015-12-31 10:16:01
Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-12-31 10:26:59
Uchwała Nr XIII/149/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-30 08:58:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe