Dokumenty: 298

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXI/243/2012 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 2012-09-25 15:08:51
Uchwała Nr XXI/244/2012 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2012-09-25 15:10:44
Uchwała Nr XXI/245/2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. 2012-09-25 15:14:00
Uchwała Nr XXII/201/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-09-06 14:30:28
Uchwała Nr XXII/249/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-10-22 08:10:42
Uchwała Nr XXII/252/2012 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2012-10-22 08:43:04
Uchwała Nr XXIII/209/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-10-06 12:03:36
Uchwała Nr XXIII/214/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2016-10-06 12:18:38
Uchwała Nr XXIII/224/2016 w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-06 12:38:05
Uchwała Nr XXIII/226/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2016-10-06 12:42:36
Uchwała Nr XXIII/257/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-11-27 15:55:28
Uchwała Nr XXIII/261/2012 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:11:05
Uchwała Nr XXIII/263/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2012-11-27 16:33:57
Uchwała Nr XXIII/268/2012 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:35:15
Uchwała Nr XXIV/228/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-10-25 12:47:30
Uchwała Nr XXIV/231/2016 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2016-10-25 12:57:26
Uchwała Nr XXIV/236/2016 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2016-10-25 13:19:13
Uchwała Nr XXIV/274/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-12-28 14:07:58
Uchwała Nr XXIV/277/2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013. 2012-12-28 14:23:20
Uchwała Nr XXIV/285/2012. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok. 2012-12-28 14:33:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe