Dokumenty: 298

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2015-01-08 16:58:18
Uchwała Nr II/26/2014 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-01-08 17:09:18
Uchwała Nr II/27/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 2011-04-18 11:48:58
Uchwała Nr II/30/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011. 2011-04-18 12:05:06
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-12-27 11:54:30
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w gminie Zator. 2018-12-27 12:28:30
Uchwała Nr III/36/2011 Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. 2011-04-18 14:00:15
Uchwała Nr III/46/2011 w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły z 2011-07-20 14:57:55
Uchwała Nr III/47/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 2011-04-18 14:57:30
Uchwała Nr III/48/2011 w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróż 2011-04-18 15:02:02
Uchwała Nr IV/29/2015. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok. 2015-02-03 16:56:50
Uchwała Nr IV/57/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 l 2011-04-19 10:19:14
Uchwała Nr IV/58/2011 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powia 2011-04-19 10:25:37
Uchwała Nr IV/61/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-04-19 10:38:39
Uchwała Nr IV/64/2011 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:52:35
Uchwała Nr IV/65/2011 w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:55:03
Uchwała Nr IV/66/2011 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:57:46
Uchwała Nr IV/67/2011 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:01:47
Uchwała Nr IV/68/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:04:54
Uchwała Nr IV/69/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego 2011-04-19 11:11:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe