Dokumenty: 293

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr LI/457/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowanych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR realizwanego przez Powiat Oświęcimski. 2018-10-03 12:38:52
Uchwała Nr LI/455/2018 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2018-10-03 12:38:39
Uchwała Nr LI/448/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-03 12:00:54
Uchwała Nr LI/447/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-03 11:59:10
Uchwała Nr L/446/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/415/2018 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania”. 2018-09-07 09:20:03
Uchwała Nr IX/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2011-09-27 15:30:30
Uchwała Nr IX/85/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-09-01 11:09:27
Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu 2019-05-28 08:03:29
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-05-28 07:59:00
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-05-28 07:51:49
Uchwała Nr IX/107/2011 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek. 2011-09-27 16:19:49
Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek. 2011-09-27 16:19:36
Uchwała Nr IX/100/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-27 15:34:58
Uchwała Nr IV/69/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego 2011-04-19 11:11:27
Uchwała Nr IV/68/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:04:54
Uchwała Nr IV/67/2011 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:01:47
Uchwała Nr IV/66/2011 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:57:46
Uchwała Nr IV/65/2011 w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:55:03
Uchwała Nr IV/64/2011 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:52:35
Uchwała Nr IV/61/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-04-19 10:38:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe