Dokumenty: 26

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2020 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2020 roku 2020-01-13 10:57:47
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie cennika usług dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-05-11 09:27:28
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:30:24
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 10 kwietnia 2020 r. 2020-05-11 09:33:16
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:35:21
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego 2020-05-11 09:39:26
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2020 r., w sprawie odwołania Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświecimiu sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-18 08:14:31
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej ochrony pracowników starostwa oraz mieszkańców powiatu oświęcimskiego przed COVID-19 2020-05-19 12:36:59
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksiegowej na potrzeby realziacji projektu pn. " Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-05-19 12:42:26
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-21 14:00:08
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-06-12 11:18:19
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506, 27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:37:27
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetważania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2020-06-19 10:25:37
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-07-23 14:56:54
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego 2020-07-23 14:58:02
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-07-23 14:59:31
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-07-23 15:02:11
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-07-23 15:05:32
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz powołania zespołu do spraw dostępności 2020-07-31 11:49:08
Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II do km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:49:07

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe