Dokumenty: 42

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2020 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2020 roku 2020-01-13 10:57:47
Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506, 27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:37:27
Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 stycznia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II do km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" 2020-02-10 09:49:07
Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2020 roku 2020-02-10 09:52:06
Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 lutego 2020 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekunczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2020 2020-02-24 09:49:48
Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie powolania zespołu stałego do spraw opracowania raportu o stanie powiatu oświęcimskiego 2020-02-24 09:57:26
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-05-11 08:56:49
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach 2020-05-11 09:21:09
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 marca 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:24:49
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie cennika usług dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-05-11 09:27:28
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:30:24
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 10 kwietnia 2020 r. 2020-05-11 09:33:16
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:35:21
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego 2020-05-11 09:39:26
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2020 r., w sprawie odwołania Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświecimiu sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-18 08:14:31
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej ochrony pracowników starostwa oraz mieszkańców powiatu oświęcimskiego przed COVID-19 2020-05-19 12:36:59
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksiegowej na potrzeby realziacji projektu pn. " Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-05-19 12:42:26
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-21 14:00:08
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-06-12 11:18:19
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2020-10-28 15:16:15

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe