Dokumenty: 26

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz powołania zespołu do spraw dostępności 2020-07-31 11:49:08
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-07-23 15:05:32
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-07-23 15:02:11
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-07-23 14:59:31
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego 2020-07-23 14:58:02
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-07-23 14:56:54
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetważania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2020-06-19 10:25:37
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-06-12 11:18:19
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-21 14:00:08
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksiegowej na potrzeby realziacji projektu pn. " Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-05-19 12:42:26
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej ochrony pracowników starostwa oraz mieszkańców powiatu oświęcimskiego przed COVID-19 2020-05-19 12:36:59
Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 maja 2020 r., w sprawie odwołania Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświecimiu sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-18 08:14:31
Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego 2020-05-11 09:39:26
Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:35:21
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 10 kwietnia 2020 r. 2020-05-11 09:33:16
Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:30:24
Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie cennika usług dla celów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2020-05-11 09:27:28
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 marca 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-05-11 09:24:49
Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2020 r., w sprawie czasowego zawieszenia działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach 2020-05-11 09:21:09
Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-05-11 08:56:49

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe