Dokumenty: 36

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej ochrony interesantów i pracowników Starostwa przed COVID-19 2020-10-29 20:09:25
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 października 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-29 20:08:58
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-10-29 20:08:17
Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" 2020-10-29 20:07:52
Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" 2020-10-29 20:03:53
Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:58:31
Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:57:37
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:57:01
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:56:04
Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego 2020-10-29 19:55:38
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz powołania zespołu do spraw dostępności 2020-10-29 19:55:12
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-10-29 19:54:33
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-10-28 15:26:47
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-10-28 15:25:07
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego 2020-10-28 15:21:38
Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-10-28 15:18:44
Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", a także dokumentacji określającej poziom zagadnień związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2020-10-28 15:16:15
Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2020 r., w sprawie powołania Komisji ds. Likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-06-12 11:18:19
Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2020-05-21 14:00:08
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji ksiegowej na potrzeby realziacji projektu pn. " Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-05-19 12:42:26

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe