Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 81/350/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2020-05-13 10:51:53
Uchwała Nr 80/349/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XIX/176/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-05-11 16:33:47
Uchwała Nr 79/348/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2020. 2020-05-11 16:32:13
Uchwała Nr 78/347/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-05 13:24:14
Uchwała Nr 77/346/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 77-1/346/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 77/346/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-27 14:03:57
Uchwała Nr 76/345/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-27 13:54:33
Uchwała Nr 75/344/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2020-04-27 13:52:11
Uchwała Nr 74/343/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie propozycji przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-04-17 11:57:21
Uchwała Nr 73/342/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2020-04-17 11:55:34
Uchwała Nr 72/341/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia ich wysokości. 2020-04-17 11:53:46
Uchwała Nr 71/340/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 71-1/340/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 71/340/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-17 11:50:41
Uchwała Nr 70/339/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-17 11:49:06
Uchwała Nr 69/338/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Monice Mech Kierownikowi Referatu Drogowego w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-04-17 11:46:59
Uchwała Nr 68/337/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Łukaszowi Mędrysa Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-04-17 11:44:43
Uchwała Nr 67/336/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach grantów CEI. 2020-04-09 15:04:33
Uchwała Nr 66/335/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-04-09 14:59:31
Uchwała Nr 65/334/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2020-04-09 14:57:39
Uchwała Nr 64/333/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 64-1/333/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 64/333/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-07 12:24:00
Uchwała Nr 63/332/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-07 12:22:25
Uchwała Nr 62/331/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu Pani Sylwii Pyrek. 2020-04-07 12:21:18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe