Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 100/369/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 203/629/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 października 2017 r. w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego oraz stawek czynszu z tytułu tego najmu. 2020-06-18 14:49:56
Uchwała Nr 99/368/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 99-1/368/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 99/368/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-17 14:47:09
Uchwała Nr 98/367/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-17 14:46:13
Uchwała Nr 97/366/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury składnia wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach 9 osi priorytetowej Region spójny społecznie RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-06-10 14:21:17
Uchwała Nr 96/365/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury składania wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom” w ramach 9 osi priorytetowej region spójny społecznie RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2020-06-10 14:08:25
Uchwała Nr 95/364/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 95-1/364/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 95/364/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-09 08:09:18
Uchwała Nr 94/363/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-06-09 08:08:43
Uchwała Nr 93/362/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XX/191/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-04 07:52:13
Sprostowanie uzasadnienia do Uchwały Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 oraz Uchwały Nr 87-1/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-29 10:56:47
Uchwała Nr 92/361/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-29 10:55:07
Uchwała Nr 91/360/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi zlokalizowanej na działce nr 2189 w Przeciszowie. 2020-05-29 10:53:31
Uchwała Nr 90/359/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców. 2020-05-29 10:51:31
Uchwała Nr 89/358/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. 2020-05-26 16:03:10
Uchwała Nr 88/357/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 88-1/357/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 88/357/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-21 10:58:55
Uchwała Nr 87/356/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 87-1/356/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 87/356/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-21 10:45:28
Uchwała Nr 86/355/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-21 10:43:44
Uchwała Nr 85/354/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 85-1/354/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 85/354/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-13 11:10:52
Uchwała Nr 84/353/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-05-13 11:09:07
Uchwała Nr 83/352/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach. 2020-05-13 11:07:49
Uchwała Nr 82/351/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu. 2020-05-13 11:05:58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe