Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 160/429/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2020 – 2023 z perspektywą 2024 – 2027”. 2020-09-01 08:22:57
Uchwała Nr 159/428/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:21:52
Uchwała Nr 158/427/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:20:38
Uchwała Nr 157/426/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:19:08
Uchwała Nr 156/425/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:17:55
Uchwała Nr 155/424/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:16:39
Uchwała Nr 154/423/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2020-09-01 08:11:45
Uchwała Nr 153/422/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 203/629/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego oraz stawek czynszu z tytułu tego najmu. 2020-09-01 08:09:55
Uchwała Nr 152/421/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, sprzętu technodydaktycznego zakupionego w związku z realizacją projektu edukacyjnego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2020-09-01 07:58:13
Uchwała Nr 151/420/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bobrku składającej się z działek nr 1117/30 i nr 1117/24 o łącznej powierzchni 0,6597 ha. 2020-09-01 07:53:27
Uchwała Nr 150/419/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bobrku składającej się z działek nr 1117/28 i nr 1117/11 o łącznej powierzchni 0,2236 ha. 2020-09-01 07:50:29
Uchwała Nr 149/418/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – za I półrocze 2020 r., wg stanu na 30.06.2020 r. 2020-09-01 07:47:08
Uchwała Nr 148/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 148-1/417/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 148/417/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-25 14:34:07
Uchwała Nr 147/416/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-25 14:25:12
Uchwała Nr 146/415/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oświęcimiu. 2020-08-25 14:22:19
Uchwała Nr 145/414/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-18 12:43:55
Uchwała Nr 144/413/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 144-1/413/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 144/413/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-18 12:40:24
Uchwała Nr 143/412/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2020-08-17 09:07:35
Uchwała Nr 142/411/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-12 15:12:07
Uchwała Nr 141/410/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 141-1/410/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 141/410/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-08-12 15:07:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe