Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 200/469/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021. 2020-10-28 08:24:11
Uchwała Nr 199/468/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 199-1/468/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 199/468/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-22 14:45:26
Uchwała Nr 198/467/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-22 14:38:20
Uchwała Nr 197/466/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2021 r. 2020-10-22 14:30:25
Uchwała Nr 196/465/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Unii Europejskiej w Chełmku, ulicy Stawowej w Chełmku, ulicy Obuwników w Chełmku, ulicy Kolejowej w Chełmku. 2020-10-22 14:26:41
Uchwała Nr 195/464/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2020-10-20 13:38:59
Uchwała Nr 194/463/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2020-10-20 13:29:26
Uchwała Nr 193/462/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap V” oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2020-10-20 13:24:35
Uchwała Nr 192/461/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 2020-10-20 13:18:07
Uchwała Nr 191/460/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 191-1/460/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 191/460/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-14 10:06:12
Uchwała Nr 190/459/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-14 09:58:54
Uchwała Nr 189/458/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-10-09 08:02:10
Uchwała Nr 188/457/2020 z dnia 2 padziernika 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w Warszawie oraz do reprezentowania w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa Syndyka Masy upadłości Poldim S.A. w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie sygn. I ACa 451/20. 2020-10-09 08:00:55
Uchwała Nr 187/456/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-10-06 16:57:42
Uchwała Nr 186/455/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 186-1/455/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 186/455/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-06 16:54:30
Uchwała Nr 185/454/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-10-06 16:49:22
Uchwała Nr 184/453/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2020-10-06 16:47:29
Uchwała Nr 183/452/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych, nowo wybudowanej ulicy Generała Władysława Sikorskiego, rozbudowanej ulicy Młyńskiej na odcinku od 0+000,00 km do 0+460,00, rozbudowanej ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Piłsudskiego w Oświęcimiu. 2020-10-06 16:43:53
Uchwała Nr 182/451/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku”. 2020-10-06 16:40:51
Uchwała Nr 181/450/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” – zakres: ul. Gorzowska w Gorzowie. 2020-10-06 16:37:57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe