Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 219/488/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2021 roku. 2020-12-01 13:27:30
Uchwała Nr 218/487/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025”. 2020-12-01 13:11:57
Uchwała Nr 217/486/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXVI/231/2020 Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-11-25 15:01:30
Uchwała Nr 216/485/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom szkół do realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”. 2020-11-24 15:10:27
Uchwała Nr 215/484/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/270/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020. 2020-11-18 09:37:27
Uchwała Nr 214/483/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-11-18 09:08:43
Uchwała Nr 213/482/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach w przypadku jego nieobecności. 2020-11-18 08:40:01
Uchwała Nr 212/481/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 212-1/481/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 212/481/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-11-10 12:28:07
Uchwała Nr 211/480/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-11-10 12:16:17
Uchwała Nr 210/479/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej w celu badania sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych w Grojcu za rok 2020 i 2021. 2020-11-10 12:10:51
Uchwała Nr 209/478/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 209-1/478/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 209/478/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-11-10 12:01:26
Sprostowanie do Uchwały Nr 184/453/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2020-11-06 09:15:51
Uchwała Nr 208/477/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-11-04 12:45:10
Uchwała Nr 207/476/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 207-1/476/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 207/476/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-11-04 10:57:17
Uchwała Nr 206/475/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-11-04 10:37:35
Uchwała Nr 205/474/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych w Grojcu. 2020-10-29 11:49:30
Uchwała Nr 204/473/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-10-29 11:10:59
Uchwała Nr 203/472/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXV/227/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-10-28 08:52:26
Uchwała Nr 202/471/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach do złożenia wniosku o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 – 2027, w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego. 2020-10-28 08:47:06
Uchwała Nr 201/470/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-10-28 08:36:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe