Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 21/290/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 21-1/290/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 21/290/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-12 10:01:50
Uchwała Nr 20/289/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 20-1/289/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 20/289/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-12 10:00:04
Uchwała Nr 19/288/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pod nazwą „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych”. 2020-02-11 12:29:53
Uchwała Nr 18/287/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-02-11 12:25:24
Uchwała Nr 17/286/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2020-02-11 12:21:26
Uchwała Nr 16/285/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. 2020-02-11 12:19:37
Uchwała Nr 15/284/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-05 08:08:42
Uchwała Nr 14/283/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 14-1/283/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 14/283/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-02-05 08:05:33
Uchwała Nr 13/282/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2020-02-05 07:56:25
Uchwała Nr 12/281/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach. 2020-02-05 07:54:49
Uchwała Nr 11/280/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-01-30 09:36:24
Uchwała Nr 10/279/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-01-30 09:30:42
Uchwała Nr 9/278/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-01-30 09:15:16
Uchwała Nr 8/277/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia poszczególnych spraw. 2020-01-30 09:08:21
Uchwała Nr 7/276/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-01-23 12:11:23
Uchwała Nr 6/275/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. 2020-01-23 12:09:41
Uchwała Nr 5/274/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2020-01-23 12:06:42
Uchwała Nr 4/273/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 4-1/273/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 4/273/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-01-20 13:58:42
Uchwała Nr 3/272/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie petycji z dnia 6 grudnia 2019 r., uzupełnionej w dniu 17 grudnia 2019 r., wniesionej przez Panią Renatę Sutor. 2020-01-20 13:57:48
Sprostowanie do Uchwały Nr 204/232/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Zator darowizny działek wyszczególnionych w załączniku, zajętych pod drogi powiatowe nr 1807K, 1806K, 1773K, a położonych w Graboszycach, Grodzisku, Laskowej, Smolicach i Zatorze obręb 3. 2020-01-17 10:48:14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe