Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 61/330/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-07 12:17:47
Uchwała Nr 60/329/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 60-1/329/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 60/329/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-01 08:32:36
Uchwała Nr 59/328/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-04-01 08:31:14
Uchwała Nr 58/327/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-04-01 08:29:14
Uchwała Nr 57/326/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursach „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”. 2020-03-30 14:37:46
Uchwała Nr 56/325/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 56-1/325/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 56/325/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-26 14:28:11
Uchwała Nr 55/324/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 55-1/324/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 55/324/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-24 16:20:59
Uchwała Nr 54/323/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-24 16:19:54
Uchwała Nr 53/322/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 2020-03-24 16:17:00
Uchwała Nr 52/321/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. 2020-03-24 16:14:56
Uchwała Nr 51/320/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej po działkach nr 2394/6, nr 2394/3 i nr 186/9 położonych w Grojcu na rzecz Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim Sp. z o.o. 2020-03-24 16:12:43
Uchwała Nr 50/319/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2020-03-24 16:11:20
Uchwała Nr 49/318/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 49-1/318/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 49/318/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-24 16:08:56
Uchwała Nr 48/317/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 48-1/317/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 48/317/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-18 14:31:12
Uchwała Nr 47/316/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-18 14:27:27
Uchwała Nr 46/315/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2020 rok za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących mienie Powiatu Oświęcimskiego. 2020-03-13 12:50:22
Uchwała Nr 45/314/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-03-13 12:02:04
Uchwała Nr 44/313/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia założeń do organizacji roku szkolnego 2020/2021 i opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2020-03-13 11:45:37
Uchwała Nr 43/312/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 43-1/312/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 43/312/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-13 11:35:07
Uchwała Nr 42/311/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-03-13 11:31:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe