Dokumenty: 242

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 239/508/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2021-01-08 13:23:39
Uchwała Nr 238/507/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 238-1/507/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 238/507/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2021-01-08 13:20:30
Uchwała Nr 237/506/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 2007/7 położonej w Oświęcimiu. 2021-01-08 11:57:37
Uchwała Nr 236/505/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-12-29 15:39:40
Uchwała Nr 235/504/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 235-1/504/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 235/504/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-29 15:32:07
Uchwała Nr 234/503/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-29 15:28:18
Uchwała Nr 233/502/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.” 2020-12-29 14:53:53
Uchwała Nr 232/501/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 232-1/501/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 232/501/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-22 17:02:45
Uchwała Nr 231/500/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-22 16:15:36
Uchwała Nr 230/499/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XXVII/242/2020 Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-12-22 16:05:48
Uchwała Nr 229/498/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 79/348/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2020. 2020-12-22 15:50:23
Uchwała Nr 228/497/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo–kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej. 2020-12-22 15:42:52
Uchwała Nr 227/496/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo–kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej. 2020-12-22 15:41:50
Uchwała Nr 226/495/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2020-12-11 11:57:21
Uchwała Nr 225/494/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 225-1/494/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 225/494/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-08 16:41:26
Uchwała Nr 224/493/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-08 16:34:28
Uchwała Nr 223/492/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2020-12-08 16:29:40
Uchwała Nr 222/491/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-12-02 12:49:25
Uchwała Nr 221/490/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. Uchwała Nr 221-1/490/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr 221/490/2020 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-02 12:45:38
Uchwała Nr 220/489/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020. 2020-12-02 12:38:32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe