Dokumenty: 52

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXIII/211/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bulowice”. 2020-07-21 13:30:50
Uchwała Nr XXIII/210/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-07-21 13:30:11
Uchwała Nr XXIII/209/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-07-21 13:29:33
Uchwała Nr XXIII/208/2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/197/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2020-07-21 13:25:30
Uchwała Nr XXII/207/2020 w sprawie przekazania gminie Kęty wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2020-06-30 10:28:12
Uchwała Nr XXII/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej 6 i 6a . 2020-06-30 10:26:03
Uchwała Nr XXII/205/2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy. 2020-06-30 10:23:56
Uchwała Nr XXII/204/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-30 10:21:44
Uchwała Nr XXII/203/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-30 10:18:20
Uchwała Nr XXII/202/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-30 10:15:30
Uchwała Nr XXII/201/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok. 2020-06-30 10:12:47
Uchwała Nr XXII/200/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2020-06-30 10:10:07
Uchwała Nr XXII/199/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 2020-06-30 10:07:22
Uchwała Nr XXII/198/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-06-30 10:03:55
Uchwała Nr XXII/197/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2020-06-30 09:58:28
Uchwała Nr XX/196/2020 w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do samorządu terytorialnego. 2020-06-02 16:09:26
Uchwała Nr XX/195/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej18. 2020-06-02 16:05:45
Uchwała Nr XX/194/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2020-06-02 16:03:27
Uchwała Nr XX/193/2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-02 16:01:47
Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-02 16:00:28

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe