Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IX/79/2019 w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K ul. Wyzwolenia w Przecieszynie. 2019-05-28 08:07:34
Uchwała Nr IX/78/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2019-05-28 08:05:39
Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu 2019-05-28 08:03:29
Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-05-28 08:01:20
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-05-28 07:59:00
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-05-28 07:56:48
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-05-28 07:51:49
Uchwała Nr VIII/72/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni wewnętrznych pomieszczeń szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. 2019-04-24 13:38:06
Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. 2019-04-24 13:37:59
Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2019-04-24 13:37:50
Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej działającej przy TUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwalenia jej regulaminu. 2019-04-24 13:37:42
Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2019-04-24 13:37:33
Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonanie zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-04-24 13:37:25
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-04-24 13:37:16
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Chełmek nieruchomości zajętej pod nieukończoną inwestycję pn. Magistrala wodociągowa KRAK. 2019-04-24 13:37:08
Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18. 2019-04-24 13:36:54
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-24 13:36:45
Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, położonego na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-24 13:36:37
Uchwała Nr VIII/61/2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2019-04-24 13:36:29
Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-24 13:36:22

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe