Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIII/119/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2019-10-29 14:52:17
Uchwała Nr XIII/118/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu z siedzibą ul. Kościelna 6, Oświęcim. 2019-10-29 14:52:09
Uchwała Nr XIII/117/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu z siedzibą ul. Bema 8, Oświęcim. 2019-10-29 14:52:02
Uchwała Nr XIII/116/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach z siedzibą ul. Wyspiańskiego 2, Kęty. 2019-10-29 14:51:55
Uchwała Nr XIII/115/2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2019-10-29 14:51:46
Uchwała Nr XIII/114/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmek na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku”. 2019-10-29 14:51:38
Uchwała Nr XIII/113/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulowicach”. 2019-10-29 14:51:31
Uchwała Nr XIII/112/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim. 2019-10-29 14:51:24
Uchwała Nr XIII/111/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-10-29 14:51:14
Uchwała Nr XIII/110/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-10-29 14:51:02
Uchwała Nr XII/109/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Oświęcimskiego. 2019-09-24 16:07:59
Uchwała Nr XII/108/2019 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2019-09-24 16:07:50
Uchwała Nr XII/107/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Jawiszowicach przy ulicy Mickiewicza 32 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych. 2019-09-24 16:06:59
Uchwała Nr XII/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku. 2019-09-24 16:06:09
Uchwała Nr XII/105/2019 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Oświęcim darowizny nieruchomości położonej w Grojcu składającej się z działek nr 186/8, 2228, 2394/1, 2394/2 oraz 185. 2019-09-24 16:06:02
Uchwała Nr XII/104/2019 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Orłowskiego w Oświęcimiu. 2019-09-24 16:05:53
Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-09-24 16:05:44
Uchwała Nr XII/102/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-09-24 16:05:35
Uchwała Nr XII/101/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2019-09-24 16:05:27
Uchwała Nr XII/100/2019 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-09-24 16:05:18

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe