Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XV/139/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-12-31 09:18:48
Uchwała Nr XV/138/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-12-31 09:14:54
Uchwała Nr XV/137/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-12-31 09:08:08
Uchwała Nr XV/136/2019. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok. 2019-12-31 08:58:23
Uchwała Nr XIV/135/2019 w sprawie rozpatrzenie wniosku dotyczącego możliwości wprowadzenia wypożyczania przez szkoły średnie podręczników dla uczniów posiadających Oświęcimską Kartę Dużej Rodziny. 2019-11-26 09:46:01
Uchwała Nr XIV/134/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 2019-11-26 09:45:50
Uchwała Nr XIV/133/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-11-26 09:30:22
Uchwała Nr XIV/132/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 2019-11-26 09:26:55
Uchwała Nr XIV/131/2019 w sprawie zasad obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu oświęcimskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych. 2019-11-26 09:24:03
Uchwała Nr XIV/130/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2019-11-26 09:18:58
Uchwała Nr XIV/129/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-11-26 09:14:31
Uchwała Nr XIV/128/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-11-26 09:14:23
Uchwała Nr XIII/127/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. 2019-10-29 14:53:30
Uchwała Nr XIII/126/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2019-10-29 14:53:17
Uchwała Nr XIII/125/2019 w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2019-10-29 14:53:05
Uchwała Nr XIII/124/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/282/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu i utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2019-10-29 14:52:58
Uchwała Nr XIII/123/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych. 2019-10-29 14:52:49
Uchwała Nr XIII/122/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w czteroletnie licea ogólnokształcące. 2019-10-29 14:52:41
Uchwała Nr XIII/121/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych czteroletnich techników prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w pięcioletnie technika. 2019-10-29 14:52:32
Uchwała Nr XIII/120/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2019-10-29 14:52:24

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe