Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-05-28 07:51:49
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-05-28 07:56:48
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-05-28 07:59:00
Uchwała Nr IX/76/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-05-28 08:01:20
Uchwała Nr IX/77/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu 2019-05-28 08:03:29
Uchwała Nr IX/78/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2019-05-28 08:05:39
Uchwała Nr IX/79/2019 w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1870K ul. Wyzwolenia w Przecieszynie. 2019-05-28 08:07:34
Uchwała Nr IX/80/2019 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”. 2019-05-28 08:09:42
Uchwała Nr V/35/2019. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok. 2019-01-29 15:57:50
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2019-01-29 16:03:45
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-01-29 16:06:54
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2019-01-29 16:08:53
Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach składającej się z działki nr 755/33 oraz udziału 1/3 części w działkach nr 755/76, 755/49, stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego. 2019-01-29 16:10:43
Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działki nr 720/40 położonej w Oświęcimiu. 2019-01-29 16:12:34
Uchwała Nr V/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 2019-01-29 16:14:06
Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-01-29 16:16:04
Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy Powiatu Oświęcimskiego z partnerskim Powiatem Dachau. 2019-01-29 16:20:00
Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu. 2019-03-05 12:21:37
Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-03-05 12:21:49
Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019. 2019-03-05 12:21:56

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe