Dokumenty: 125

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XV/159/2019 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej wyrażenia wdzięczności i uznania pani Oldze Tokarczuk. 2019-12-31 10:24:14
Uchwała Nr XV/158/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2019 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2019-12-31 10:22:29
Uchwała Nr XV/157/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020. 2019-12-31 10:20:25
Uchwała Nr XV/156/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2020. 2019-12-31 10:18:51
Uchwała Nr XV/155/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Kętach. 2019-12-31 10:17:24
Uchwała Nr XV/154/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Kętach. 2019-12-31 10:15:56
Uchwała Nr XV/153/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Brzeszczach. 2019-12-31 10:14:27
Uchwała Nr XV/152/2019 w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2019-12-31 10:13:04
Uchwała Nr XV/151/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Oświęcimiu. 2019-12-31 10:10:25
Uchwała Nr XV/150/2019 w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:58:34
Uchwała Nr XV/149/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:57:04
Uchwała Nr XV/148/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:55:32
Uchwała Nr XV/147/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:53:15
Uchwała Nr XV/146/2019 w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:53:06
Uchwała Nr XV/145/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:52:49
Uchwała Nr XV/144/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2019-12-31 09:52:36
Uchwała Nr XV/143/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/405/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. 2019-12-31 09:52:23
Uchwała Nr XV/142/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-12-31 09:43:27
Uchwała Nr XV/141/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na 2020 rok. 2019-12-31 09:24:11
Uchwała Nr XV/140/2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 2019-12-31 09:21:50

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe