Dokumenty: 47

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:19:13
Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r., w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:17:56
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2019 r., w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora szkoły lub placówki 2019-11-25 13:16:08
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 lipca 2019 r., w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 2019-11-25 13:15:31
Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r., w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2019-11-25 13:14:56
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r., w sprawie ustalenia Regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 13:14:07
Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:12:46
Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:12:10
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 czerwca 2019 r., w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem 2019-11-25 13:11:33
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 maja 2019 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 13:11:03
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 maja 2019 r., w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego i utrzymania pogotowia przeciwpowodziowego 2019-11-25 13:10:33
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 maja 2019 r., w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 13:09:23
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:08:23
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r., w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-11-25 13:07:50
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 19 kwietnia 2019 r. 2019-11-25 13:06:30
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie powołania zespołu analizy ryzyka 2019-11-25 13:05:58
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie wyznaczenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-11-25 13:05:24
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie powołania Komisji Opiniującej Wnioski OSP o udzielenie dotacji przez powiat oświęcimski w 2019 roku 2019-11-25 13:04:47
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 marca 2019 r., w sprawie zmian w Regulaminie udzielenia zamówień publicznych 2019-11-25 13:04:15
Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 marca 2019 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r. dotyczącego organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:03:37

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe