Dokumenty: 47

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-12-19 14:31:37
Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 24 grudnia 2019 r. 2019-11-28 12:53:27
Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 listopada 2019 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprwadzania inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:44:01
Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 listopada 2019 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-11-25 13:43:41
Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 listopada 2019 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:43:25
Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 listopada 2019 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2019-11-25 13:43:07
Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 2019-11-25 13:42:49
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 października 2019 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojanska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką" 2019-11-25 13:42:31
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2019 r., w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania 2019-11-25 13:42:13
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2019 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-11-25 13:41:54
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2019 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-ksiegowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:41:30
Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 września 2019 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego" 2019-11-25 13:40:58
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-25 13:40:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2019 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 13:39:57
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 września 2019 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 listopada 2018 r., w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 13:39:30
Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2019 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-11-25 13:38:35
Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:37:59
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 września 2019 r., w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 13:37:20
Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-11-25 13:36:41
Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-11-25 13:20:07

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe