Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 81/109/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursach „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”. 2019-05-16 08:35:04
Uchwała Nr 80/108/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-16 08:13:55
Uchwała Nr 79/107/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 79-1/107/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 79/107/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-15 07:47:29
Uchwała Nr 78/106/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, tj. przebudowanej ul. Kusocińskiego, rozbudowanej ul. Zajazdowej na odcinku od km 0+283,77 – 0+582,89 oraz przebudowanego fragmentu ul. Zagrodowej na odcinku pomiędzy ul. Sadową a ul. Zagrodową oraz ustalenia ich przebiegu. 2019-05-09 07:34:30
Uchwała Nr 77/105/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla kierownika zakładu opieki zdrowotnej. 2019-05-09 07:29:05
Uchwała Nr 76/104/2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-05-08 08:37:30
Uchwała Nr 75/103/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-05-08 08:34:09
Uchwała Nr 74/102/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-08 08:31:30
Uchwała Nr 73/101/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 73-1/101/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 73/101/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-08 08:27:53
Uchwała Nr 72/100/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2019-05-07 15:50:04
Uchwała Nr 71/99/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Bema 8. 2019-05-07 15:41:44
Uchwała Nr 70/98/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów z Ministerstwem Obrony Narodowej. 2019-05-07 15:30:50
Uchwała Nr 69/97/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 69-1/97/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 69/97/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-30 16:36:40
Uchwała Nr 68/96/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 68-1/96/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 68/96/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-30 16:32:38
Uchwała Nr 67/95/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-30 16:30:49
Uchwała Nr 66/94/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród finansowych oraz honorowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2019-04-26 13:50:16
Uchwała Nr 65/93/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia ich wysokości. 2019-04-26 13:48:40
Uchwała Nr 64/92/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-04-24 13:25:39
Uchwała Nr 63/91/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 63-1/91/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 63/91/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-24 13:10:32
Uchwała Nr 62/90/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie woli wsparcia finansowego obchodów 100-lecia powołania Polskiej Policji Państwowej oraz wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Powiatu Oświęcimskiego na sztandarze Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu. 2019-04-24 12:47:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe