Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 101/129/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczną, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 2019-06-13 12:49:21
Uchwała Nr 100/128/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-11 10:20:07
Uchwała Nr 99/127/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 99-1/127/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 99/127/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-11 10:16:49
Uchwała Nr 98/126/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Łukaszowi Mędrysa Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2019-06-11 10:06:13
Uchwała Nr 97/125/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32 – 602 Oświęcim. 2019-06-07 13:47:13
Uchwała Nr 96/124/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-07 13:45:21
Uchwała Nr 95/123/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 95-1/123/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 95/123/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-07 13:43:04
Uchwała Nr 94/122/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-06-07 13:36:40
Uchwała Nr 93/121/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/43/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019. 2019-06-07 13:21:36
Uchwała Nr 92/120/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania powiatowej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w mieniu Powiatu Oświęcimskiego w zakresie infrastruktury drogowej. 2019-06-07 13:11:26
Uchwała Nr 91/119/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-06-07 13:09:48
Uchwała Nr 90/118/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2019-06-07 13:06:45
Uchwała Nr 89/117/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb sporządzonej dla Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów realizowanych w ramach wsparcia w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna. 2019-06-07 13:05:40
Uchwała Nr 88/116/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-05-29 14:57:01
Uchwała Nr 87/115/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 51/496/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie ustalenia podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2019-05-22 09:51:41
Uchwała Nr 86/114/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. 2019-05-22 09:37:02
Uchwała Nr 85/113/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2019-05-22 09:34:43
Uchwała Nr 84/112/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie sprostowania ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-05-22 09:32:49
Uchwała Nr 83/111/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-22 09:07:25
Uchwała Nr 82/110/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 82-1/110/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 82/110/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-05-22 08:20:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe