Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 121/149/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-28 08:13:32
Uchwała Nr 120/148/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-06-28 08:03:48
Uchwała Nr 119/147/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-06-28 08:01:13
Uchwała Nr 118/146/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. 2019-06-28 07:59:18
Uchwała Nr 117/145/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. 2019-06-28 07:57:57
Uchwała Nr 116/144/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:48:47
Uchwała Nr 115/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 115-1/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 115/143/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-27 08:41:23
Uchwała Nr 114/142/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-06-25 12:02:11
Uchwała Nr 113/141/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Międzynarodowe kształcenie zawodowe szansą na budowanie wspólnej przyszłości, w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 2019-06-25 11:51:24
Uchwała Nr 112/140/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Wysokie kompetencje kadry kluczem do sukcesu uczniów, w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna. 2019-06-25 11:50:40
Uchwała Nr 111/139/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy, realizacji projektu, zarządzania projektem i złożenia raportu końcowego projektu: „Praktyka za granicą – dobra droga do sukcesu” w ramach programu ERASMUS+. 2019-06-25 11:49:43
Uchwała Nr 110/138/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania, wykonania i realizacji umowy dotyczącej projektu pn. Europejski start zawodowy, w ramach programu ERASMUS+. 2019-06-25 11:42:32
Uchwała Nr 109/137/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-06-25 11:41:02
Uchwała Nr 108/136/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Monice Mech Kierownikowi Referatu Drogowego w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2019-06-25 11:38:56
Uchwała Nr 107/135/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1. 2019-06-25 11:34:45
Uchwała Nr 106/134/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:47:13
Uchwała Nr 105/133/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:37:12
Uchwała Nr 104/132/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 2019-06-21 09:24:21
Uchwała Nr 103/131/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/43/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019. 2019-06-13 12:55:34
Uchwała Nr 102/130/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez szkołę działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym z biblioteką publiczną, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 2019-06-13 12:53:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe