Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 161/189/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 11:08:36
Uchwała Nr 160/188/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:56:11
Uchwała Nr 159/187/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:49:34
Uchwała Nr 158/186/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach. 2019-09-05 10:43:16
Uchwała Nr 157/185/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2019-09-05 10:31:42
Uchwała Nr 156/184/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 2019-09-05 09:43:40
Uchwała Nr 155/183/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć w ramach obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu Pana Jacka Stocha. 2019-08-29 12:46:58
Uchwała Nr 154/182/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2019-08-29 12:39:09
Uchwała Nr 153/181/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. 2019-08-29 12:35:15
Uchwała Nr 152/180/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 152-1/180/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 152/180/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-28 15:22:24
Uchwała Nr 151/179/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-28 14:53:56
Uchwała Nr 150/178/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4. 2019-08-27 07:16:05
Uchwała Nr 149/177/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2019-08-27 07:14:26
Uchwała Nr 148/176/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-21 09:08:31
Uchwała Nr 147/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 147-1/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 147/175/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-08-21 09:02:24
Uchwała Nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – za I półrocze 2019 r., wg stanu na 30.06.2019 r. 2019-08-21 08:59:02
Uchwała Nr 145/173/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:49:27
Uchwała Nr 144/172/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:48:59
Uchwała Nr 143/171/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-08-14 14:29:59
Uchwała Nr 142/170/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zatrudnienia dla p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-08-14 14:28:07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe