Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 181/209/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-16 15:24:15
Uchwała Nr 180/208/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 180-1/208/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 180/208/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-16 15:22:32
Uchwała Nr 179/207/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia poszczególnych spraw radcy prawnemu Szymonowi Wojnarskiemu. 2019-10-16 15:06:06
Uchwała Nr 178/206/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – Pani Marii Wilgus. 2019-10-16 14:59:27
Uchwała Nr 177/205/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 177-1/205/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 177/205/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-09 09:07:09
Uchwała Nr 176/204/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-09 08:57:55
Uchwała Nr 175/203/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-10-03 12:52:54
Uchwała Nr 174/202/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 174-1/202/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 174/202/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-01 16:32:32
Uchwała Nr 173/201/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-01 16:23:43
Uchwała Nr 172/200/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-10-01 16:11:42
Uchwała Nr 171/199/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 41/69/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-09-30 08:25:41
Uchwała Nr 170/198/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-09-20 12:24:58
Uchwała Nr 169/197/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Orłowskiego w Oświęcimiu do kategorii dróg gminnych. 2019-09-18 13:43:32
Uchwała Nr 168/196/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyłonienia osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. 2019-09-18 08:42:35
Uchwała Nr 167/195/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 167-1/195/2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 167/195/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-09-18 08:36:10
Uchwała Nr 166/194/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ul. Grottgera w Brzeszczach. 2019-09-11 13:16:15
Uchwała Nr 165/193/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.Uchwała Nr 165-1/193/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 165/193/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 03 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-09-11 13:06:44
Uchwała Nr 164/192/2019 z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-09-11 12:50:08
Uchwała Nr 163/191/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Kała – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie – 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2019-09-05 11:18:58
Uchwała Nr 162/190/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Kała – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Działanie 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy”. 2019-09-05 11:13:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe