Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 201/229/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020. 2019-11-08 13:02:44
Uchwała Nr 200/228/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek obsługujących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 2019-11-08 12:55:01
Uchwała Nr 199/227/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych w budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kętach. 2019-11-08 12:52:21
Uchwała Nr 198/226/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-11-05 15:48:01
Uchwała Nr 197/225/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 197-1/225/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 197/225/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-11-05 15:45:15
Uchwała Nr 196/224/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-11-05 15:39:34
Uchwała Nr 195/223/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Gotówkowego. 2019-11-04 08:51:28
Uchwała Nr 194/222/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych drogi wewnętrznej ul. Konopnickiej, ul Żwirki i Wigury oraz ul. 1 Maja w Brzeszczach. 2019-11-04 08:44:07
Uchwała Nr 193/221/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-11-04 08:41:26
Uchwała Nr 192/220/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Pana Edwarda Piechulka na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2019-11-04 08:39:21
Uchwała Nr 191/219/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XIII/110/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-10-31 07:23:42
Uchwała Nr 190/218/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 2019-10-31 07:22:37
Uchwała Nr 189/217/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2020 r. 2019-10-31 07:20:51
Uchwała Nr 188/216/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap I” oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2019-10-31 07:19:36
Uchwała Nr 187/215/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2019-10-31 07:18:23
Uchwała Nr 186/214/2019 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pomocą osobistego asystenta. 2019-10-31 07:16:36
Uchwała Nr 185/213/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 185-1/213/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 185/213/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-22 16:15:03
Uchwała Nr 184/212/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-10-22 16:03:17
Uchwała Nr 183/211/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie petycji z dnia 31 lipca 2019 r., uzupełnionej w dniu 20 sierpnia 2019 r., wniesionej przez Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. 2019-10-22 16:00:47
Uchwała Nr 182/210/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku zużytego zbiornika na olej opałowy. 2019-10-22 15:52:50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe