Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 21/49/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Chylak do występowania do odpowiednich instytucji i organów celem uzyskania materiałów niezbędnych do opracowania „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego za lata 2017-2018”. 2019-03-06 13:36:39
Uchwała Nr 20/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-03-06 13:23:47
Uchwała Nr 19/47/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 19-1/47/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 19/47/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-28 11:23:46
Uchwała Nr 18/46/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-28 11:13:04
Uchwała Nr 17/45/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 17 stycznia 2019 r. w dziedzinie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 2019-02-13 14:20:17
Uchwała Nr 16/44/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-02-13 08:12:15
Uchwała Nr 15/43/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019. 2019-02-13 08:06:51
Uchwała Nr 14/42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Chodniki w Oświęcimiu wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2019-02-01 10:03:21
Uchwała Nr 13/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-02-01 09:58:01
Uchwała Nr 12/40/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 2019-02-01 09:51:26
Uchwała Nr 11/39/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+. 2019-01-25 07:52:45
Uchwała Nr 10/38/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2019-01-25 07:45:37
Uchwała Nr 9/37/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 2019-01-18 13:31:31
Uchwała Nr 8/36/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pod nazwą „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych”. 2019-01-18 13:28:43
Uchwała Nr 7/35/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-01-18 13:18:57
Uchwała Nr 6/34/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-01-18 13:12:30
Uchwała Nr 5/33/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/698/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. 2019-01-15 13:55:09
Uchwała Nr 4/32/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2019-01-15 13:54:14
Uchwała Nr 3/31/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+ 2019-01-15 13:53:07
Uchwała Nr 2/30/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-01-15 13:46:19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe