Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 41/69/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-03-28 12:06:54
Uchwała Nr 40/68/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2019-03-28 12:05:10
Uchwała Nr 39/67/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach fnansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-03-26 13:30:41
Uchwała Nr 38/66/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-03-26 13:29:49
Uchwała Nr 37/65/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 37-1/65/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 37/65/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-26 13:25:09
Uchwała Nr 36/64/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-26 13:24:17
Uchwała Nr 35/63/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2019-03-26 13:22:30
Uchwała Nr 34/62/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. 2019-03-22 10:24:22
Uchwała Nr 33/61/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2019-03-14 14:36:00
Uchwała Nr 32/60/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2019-03-14 14:33:48
Uchwała Nr 31/59/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-03-14 14:32:29
Uchwała Nr 30/58/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2019-03-14 14:30:28
Uchwała Nr 29/57/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród za osiągnięcia sportowe. 2019-03-14 14:28:10
Uchwała Nr 28/56/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 2019-03-14 14:21:41
Uchwała Nr 27/55/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji gospodarowania mieniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-03-14 14:16:01
Uchwała Nr 26/54/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 26-1/54/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 26/54/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-13 07:59:24
Uchwała Nr 25/53/2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2019-03-08 08:45:03
Uchwała Nr 24/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 24-1/52/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 24/52/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-07 10:11:56
Uchwała Nr 23/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-03-07 09:39:15
Uchwała Nr 22/50/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 6 grudnia 2018 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2019-03-06 13:45:08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe