Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 61/89/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2019-04-24 12:41:21
Uchwała Nr 60/88/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze. 2019-04-19 10:46:24
Uchwała Nr 59/87/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, ul. Bema 8, 32-600 Oświęcim. 2019-04-19 10:42:00
Uchwała Nr 58/86/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-15 07:41:38
Uchwała Nr 57/85/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie stosowania progów zwalniających na drogach powiatowych powiatu oświęcimskiego. 2019-04-15 07:37:53
Uchwała Nr 56/84/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-04-10 09:35:42
Uchwała Nr 55/83/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-10 09:31:29
Uchwała Nr 54/82/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 54-1/82/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 54/82/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-10 09:23:34
Uchwała Nr 53/81/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 2019-04-10 09:17:58
Uchwała Nr 52/80/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Chełmek nakładów poniesionych w ramach nieukończonej inwestycji pn. „Magistrala wodociągowa KRAK II”. 2019-04-10 09:14:01
Uchwała Nr 51/79/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach zlecenia realizacji zadań publicznych związanych z realizacją projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 2019-04-10 09:13:50
Uchwała Nr 50/78/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-03 13:59:50
Uchwała Nr 49/77/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 49-1/77/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 49/77/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-04-03 13:49:02
Uchwała Nr 48/76/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi wewnętrznej na os. Paderewskiego w Jawiszowicach wraz z ustaleniem jej przebiegu. 2019-04-01 12:16:14
Uchwała Nr 47/75/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2019-04-01 12:14:34
Uchwała Nr 46/74/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu. 2019-04-01 12:13:31
Uchwała Nr 45/73/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2019 rok za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących mienie Powiatu Oświęcimskiego. 2019-04-01 12:10:36
Uchwała Nr 44/72/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek na lata 2019-2020”. 2019-04-01 12:02:59
Uchwała Nr 43/71/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia założeń do organizacji roku szkolnego 2019/2020 i opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2019-03-28 12:41:33
Uchwała Nr 42/70/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2019-03-28 12:22:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe