Dokumenty: 241

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 241/269/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2020-01-08 10:52:43
Uchwała Nr 240/268/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 240-1/268/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 240/268/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2020-01-08 10:39:33
Uchwała Nr 239/267/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-01-08 10:37:14
Uchwała Nr 238/266/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2020-01-08 10:32:38
Uchwała Nr 237/265/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 237-1/265/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 237/265/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2020-01-08 10:20:29
Uchwała Nr 236/264/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 2 grudnia 2019 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2020-01-08 10:05:35
Uchwała Nr 235/263/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 2 grudnia 2019 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2020-01-08 09:55:37
Uchwała Nr 234/262/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2020-01-08 09:51:28
Uchwała Nr 233/261/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2019-12-30 14:26:08
Uchwała Nr 232/260/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XV/138/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-12-30 13:59:39
Uchwała Nr 231/259/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 41/69/2019 Zarząd Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-12-30 12:25:17
Uchwała Nr 230/258/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 230-1/258/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 230/258/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-30 12:07:58
Uchwała Nr 229/257/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-17 16:10:36
Uchwała Nr 228/256/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 228-1/256/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 228/256/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-17 16:08:26
Uchwała Nr 227/255/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/43/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019. 2019-12-13 09:05:48
Uchwała Nr 226/254/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-11 07:53:12
Uchwała Nr 225/253/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 225-1/253/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 225/253/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-11 07:52:37
Uchwała Nr 224/252/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/849/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2019-12-06 13:48:15
Uchwała Nr 223/251/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Granicznej w Bobrku, ul. Zacisznej w Gorzowie oraz ulicy Miodowej w Chełmku. 2019-12-06 13:47:55
Uchwała Nr 222/250/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 222-1/250/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 222/250/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-02 10:09:12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe