Dokumenty: 28

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 28/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2019-01-11 08:38:40
Uchwała Nr 27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 27-1/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 27/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-31 12:03:07
Uchwała Nr 26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2018-12-31 11:45:21
Uchwała Nr 25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starosty Oświęcimskiego o powołanie Pani Teresy Jankowskiej na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy organu opiniodawczo – doradczego Starosty Oświęcimskiego w sprawach polityki rynku pracy na kadencję 2016 r. – 2020 r. 2018-12-31 11:31:08
Uchwała Nr 24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starosty Oświęcimskiego o odwołanie Pana Tadeusza Szczerbowskiego z funkcji członka Powiatowej Rady Rynku Pracy organu opiniodawczo – doradczego Starosty Oświęcimskiego w sprawach polityki rynku pracy na kadencję 2016 r. – 2020 r. 2018-12-31 11:22:08
Uchwała Nr 23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 49/743/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2018. 2018-12-31 10:53:56
Uchwała Nr 22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-12-27 10:03:17
Uchwała Nr 21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-12-27 09:59:36
Uchwała Nr 20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście. 2018-12-27 09:55:35
Uchwała Nr 19/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-27 09:40:13
Uchwała Nr 18/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 18-1/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 18/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-27 09:32:47
Uchwała Nr 17/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Szymonowi Wojnarskiemu do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego we wszystkich sprawach z udziałem Powiatu Oświęcimskiego toczących się przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i ich organami oraz Sądem Najwyższym. 2018-12-27 09:07:23
Uchwała Nr 16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-24 12:33:08
Uchwała Nr 15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 15-1/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 15/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-24 12:29:31
Uchwała Nr 14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinasowanie Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiego w ramach ww. Projektu. 2018-12-24 12:16:27
Uchwała Nr 13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 2018-12-24 12:11:45
Uchwała Nr 12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 roku. 2018-12-24 11:51:45
Uchwała Nr 11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Oświęcimskiego. 2018-12-24 11:45:39
Uchwała Nr 10/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) za rok 2018. 2018-12-24 11:33:33
Uchwała Nr 9/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 9-1/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-12-24 10:42:41

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe