Dokumenty: 37

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XX/196/2020 w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do samorządu terytorialnego. 2020-06-02 16:09:26
Uchwała Nr XX/195/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej18. 2020-06-02 16:05:45
Uchwała Nr XX/194/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2020-06-02 16:03:27
Uchwała Nr XX/193/2020 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-02 16:01:47
Uchwała Nr XX/192/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-06-02 16:00:28
Uchwała Nr XX/191/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. 2020-06-02 15:59:00
Uchwała Nr XX/190/2020 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019. 2020-06-02 15:57:35
Uchwała Nr XX/189/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok. 2020-06-02 15:55:52
Uchwała Nr XX/188/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019. 2020-06-02 15:53:46
Uchwała Nr XIX/187/2020 w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2020 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2020-05-06 17:18:59
Uchwała Nr XIX/186/2020 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny działki nr 1167/27 położonej w Bobrku. 2020-05-06 17:16:39
Uchwała Nr XIX/185/2020 w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18. 2020-05-06 17:15:09
Uchwała Nr XIX/184/2020 w sprawie przekazania Gminie Oświęcim ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1878K ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince. 2020-05-06 17:13:30
Uchwała Nr XIX/183/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty. 2020-05-06 17:11:31
Uchwała Nr XIX/182/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miedźna. 2020-05-06 17:09:47
Uchwała Nr XIX/181/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Forum Małopolski Zachodniej” 2020-05-06 17:08:00
Uchwała Nr XIX/180/2020 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Oświęcimiu. 2020-05-06 17:04:37
Uchwała Nr XIX/179/2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie dla Fresenius Nephrocare Polska Spółka z o.o. części gruntu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz zatwierdzenia stawek dzierżawy. 2020-05-06 17:02:48
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2020-05-06 16:59:23
Uchwała Nr XIX/177/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-06 16:57:07

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe