Dokumenty: 10

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXX/264/2021 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2021-02-22 09:44:29
Uchwała Nr XXX/263/2021 w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2021-02-22 09:44:21
Uchwała Nr XXX/262/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2021-02-22 09:44:12
Uchwała Nr XXX/261/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. 2021-02-22 09:44:03
Uchwała Nr XXVIII/260/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 2021-01-25 09:42:17
Uchwała Nr XXVIII/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zbycie tomografu komputerowego. 2021-01-25 09:42:09
Uchwała Nr XXVIII/258/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń dla G.V.M. Carint Sp. z o.o. w Krakowie. 2021-01-25 09:42:01
Uchwała Nr XXVIII/257/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. 2021-01-25 09:41:50
Uchwała Nr XXVIII/256/2021 w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Oświęcimiu i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2021-01-21 11:45:44
Uchwała Nr XXVIII/255/2021 w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Oświęcimiu oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Oświęcimiu wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu poprzez zmianę siedziby.. 2021-01-21 11:44:20

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe