Dokumenty: 51

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 58/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 31 grudnia 2018 r. 2018-12-27 11:38:11
Zarządzenie Nr 57/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2018-12-20 15:10:44
Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 24 grudnia 2018 r. 2018-12-20 15:07:08
Zarządzenie Nr 55/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-12-20 15:03:48
Zarządzenie Nr 54/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadzającej inwentaryzację mienia instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez powiat. 2018-12-20 14:58:24
Zarządzenie Nr 53/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-11-30 13:47:37
Zarządzenie Nr 52/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie powiatu oświęcimskiego 2018-11-30 13:42:54
Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2018-11-20 11:39:20
Zarządzenie Nr 50/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej -pełnej inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2018-11-20 11:33:45
Zarządzenie Nr 49/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2018-11-20 11:20:50
Zarządzenie Nr 48/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie instrukcji kontroli zewnętrznej prowadzonej przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2018-11-20 11:15:30
Zarządzenie Nr 46/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 października 2018r. w sprawie zarządzenie Nr 45/2018 skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 4 października 2018r. 2018-11-20 11:05:17
Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 4 października 2018 r. 2018-11-20 10:59:00
Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2018-10-11 14:29:27
Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania,obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2018-10-11 14:29:21
Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad rachunkowości. 2018-10-11 14:29:09
Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2018-10-11 14:14:19
Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2018-10-11 14:08:21
Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2018-09-21 12:41:55
Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Zakup sprzętu informatycznego" Projektu nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16 pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 9.05.2018 r. 2018-08-24 09:53:09

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe