Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 59/753/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-05 10:33:23
Uchwała Nr 58/752/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 58-1/752/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 58/752/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-04-05 10:25:08
Uchwała Nr 57/751/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr XLIII/393/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-04-05 10:18:13
Uchwała Nr 56/750/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia ich wysokości. 2018-04-05 09:58:01
Uchwała Nr 55/749/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski w konkursach „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego”. 2018-04-05 09:53:43
Uchwała Nr 54/748/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania dorocznej nagrody finansowej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2018-04-05 09:49:28
Uchwała Nr 53/747/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród finansowych oraz honorowych dla: osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2018-04-05 09:45:21
Uchwała Nr 52/746/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2018-04-05 09:41:41
Uchwała Nr 51/745/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2018-04-05 09:38:57
Uchwała Nr 50/744/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Pani Marii Wilgus na stanowisko Dyrektora Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu. 2018-04-05 09:35:00
Uchwała Nr 49/743/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2018. 2018-04-05 09:24:48
Uchwała Nr 48/742/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek”. 2018-03-29 10:40:31
Uchwała Nr 47/741/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia założeń do organizacji roku szkolnego 2018/2019 i opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2018-03-29 10:37:20
Uchwała Nr 46/740/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 755/74 zabudowanej byłymi warsztatami szkolnymi wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78 położonych w Jawiszowicach. 2018-03-29 10:31:10
Uchwała Nr 45/739/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach – Pani Ilonie Kula, do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury realizacji projektu pn. „ Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. 2018-03-29 09:57:53
Uchwała Nr 44/738/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2018-03-23 13:48:31
Uchwała Nr 43/737/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw nagród za osiągnięcia sportowe. 2018-03-23 13:46:13
Uchwała Nr 42/736/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 2018-03-23 13:43:54
Uchwała Nr 41/735/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2018-03-23 13:39:39
Uchwała Nr 40/734/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2018-03-23 13:36:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe