Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 198/892/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-25 09:53:44
Uchwała Nr 197/891/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 197-1/891/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 197/891/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-25 09:52:58
Uchwała Nr 196/890/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodniczki Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia” w Oświęcimiu. 2018-10-25 08:47:45
Uchwała Nr 195/889/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. 2018-10-25 08:47:39
Uchwała Nr 194/888/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Patrycji Bies – Walus – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie – 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2018-10-25 08:47:31
Uchwała Nr 193/887/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Budzyńskiej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu do zatwierdzania projektów, do podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu, podpisania umowy o dofinansowanie projektów, aneksów, porozumień oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie – 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2018-10-25 08:47:23
Uchwała Nr 192/886/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr LII/464/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-10-25 08:44:56
Uchwała Nr 191/885/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach. 2018-10-16 15:50:16
Uchwała Nr 190/884/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinasowanie projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” oraz rozliczenia dofinasowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiego w ramach ww. Projektu. 2018-10-16 15:49:37
Uchwała Nr 189/883/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-16 14:28:56
Uchwała Nr 188/882/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 188-1/882/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 188/882/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-16 14:28:49
Uchwała Nr 187/881/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu Pani Marii Wilgus. 2018-10-16 14:27:37
Uchwała Nr 186/880/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2018-10-16 08:42:58
Uchwała Nr 185/879/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2018-10-16 08:41:16
Uchwała Nr 184/878/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” realizowanego w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 2018-10-16 08:40:06
Uchwała Nr 183/877/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-10-05 14:01:03
Uchwała Nr 182/876/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-05 13:58:44
Uchwała Nr 181/875/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 181-1/875/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 181/875/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-10-05 13:55:33
Uchwała Nr 180/874/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi nr 510452K o nazwie „ul. Nad Skawą” w Podolszu. 2018-10-04 15:45:55
Uchwała Nr 179/873/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla samorządowej instytucji kultury. 2018-10-04 15:43:48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe