Dokumenty: 227

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 218/912/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 218-1/912/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 218/912/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-11-27 16:45:27
Uchwała Nr 217/911/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-11-27 16:45:03
Uchwała Nr 216/910/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży udziału 1/3 części w nieruchomości położonej w Jawiszowicach oznaczonej jako działka 755/78 o powierzchni 0,0355 ha. 2018-11-26 08:17:47
Uchwała Nr 215/909/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji). 2018-11-26 08:16:28
Uchwała Nr 214/908/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019. 2018-11-26 08:14:01
Uchwała Nr 213/907/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr LIII/472/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. 2018-11-19 08:01:59
Uchwała Nr 212/906/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie poddania wycenie sprzętu elektronicznego przekazanego do użytkowania Członkom Zarządu Powiatu Oświęcimskiego. 2018-11-09 14:23:07
Uchwała Nr 211/905/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 201/895/2018, Nr 202/896/2018, 203/897/2018 z dnia 30 października 2018 r. 2018-11-09 14:20:55
Uchwała Nr 210/904/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 210-1/904/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 210/904/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-11-09 14:19:07
Uchwała Nr 209/903/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w związku z przystąpieniem szkoły do II edycji pilotażowego programu wspierania szkół ponadginazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020). 2018-11-09 14:14:36
Uchwała Nr 208/902/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2018-11-09 14:12:29
Uchwała Nr 207/901/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży niezbudowanej nieruchomości położonej w Bobrku oznaczonej jako działka 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha. 2018-11-09 14:11:25
Uchwała Nr 206/900/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-11-06 14:23:16
Uchwała Nr 205/899/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. Uchwała Nr 205-1/899/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 w związku z Uchwałą Nr 205/899/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-11-06 14:23:06
Uchwała Nr 204/898/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018. 2018-11-06 14:22:55
Uchwała Nr 203/897/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w formie upominku dla Pani Ewy Pawlusiak. 2018-11-02 09:38:48
Uchwała Nr 202/896/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w formie upominku dla Pana Jarosława Jurzaka. 2018-11-02 09:37:23
Uchwała Nr 201/895/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w formie upominku dla Pana Zbigniewa Starca. 2018-11-02 09:35:59
Uchwała Nr 200/894/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyłonienia dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) do komisji konkursowej w przedmiocie wyłonienia organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. 2018-10-31 12:24:30
Uchwała Nr 199/893/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019 r. 2018-10-31 12:24:19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe