Dokumenty: 43

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 43A/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 29 grudnia 2017r. 2019-11-25 11:52:10
Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zasad udostępniania lub przekazaywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-11-25 11:51:42
Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-11-25 11:50:18
Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2019-11-25 11:49:57
Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 grudnia 2017r. w sparwie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2019-11-25 11:49:43
Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 września 2017r. w sprawie wprowadzenia uproszczenia w ewidencji pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2019-11-25 11:49:28
Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Oswięcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu z dnia 22 grudnia 2017r. 2019-11-25 11:49:07
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 11:48:31
Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 2019-11-25 11:47:34
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2015 r. z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 11:47:10
Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Oświęcimskiego z dni 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 11:46:49
Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 listopda 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 11:46:23
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach". 2019-11-25 11:45:45
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2019-11-25 11:45:28
Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji mikroprojektu "Nasze dziedzictwo - nasza przyszłość". 2019-11-25 11:45:13
Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Projektowego do prac związanych z realizacją zadania pn. "Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGIB" w ramach Projektu pn. E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego zgodnie z umową z dnia 12.01.2017 r., nr RPMP.02.01.04-12-0061/16-00-XVII/44/FE/16. 2019-11-25 11:44:58
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 października 2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2019-11-25 11:44:39
Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości. 2019-11-25 11:44:19
Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2017 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji programu "Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". 2019-11-25 11:43:58
Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2017 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-11-25 11:43:28

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe