Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 120/546/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim. 2017-06-26 11:18:14
Uchwała Nr 119/545/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-20 14:32:00
Uchwała Nr 118-1/544/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 118/544/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-20 14:29:51
Uchwała Nr 118/544/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-20 14:26:26
Uchwała Nr 117/543/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy i realizacji projektu "Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu" w ramach programu Erasmus+. 2017-06-19 14:02:59
Uchwała Nr 116/542/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy i realizacji projektu "Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski" w ramach programu Erasmus+. 2017-06-19 13:59:45
Uchwała Nr 115/541/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/392/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2016 r., w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku do szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego. 2017-06-19 13:56:30
Uchwała Nr 114/540/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-14 11:59:49
Uchwała Nr 113-1/539/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwała Nr 113/539/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-14 11:57:25
Uchwała Nr 113/539/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-14 11:55:43
Uchwała Nr 112/538/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie przekazania na złom materiałów pochodzących z rozbiórki. 2017-06-09 12:34:57
Uchwała Nr 111/537/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi będącymi emerytami i rencistami. 2017-06-09 12:32:52
Uchwała Nr 110/536/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia wykazu jednostek obsługujących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 2017-06-09 12:29:48
Uchwała Nr 109/535/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy stanowiącej własność Gminy Chełmek zlokalizowanej na terenie osiedla "Nowe Miasto" tj. Aleja Parkowa w Chełmku o długości 0,255 km. 2017-06-09 12:25:04
Uchwała Nr 108/534/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-06-06 15:15:08
Uchwała Nr 107/533/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-06-06 15:11:58
Uchwała Nr 106/532/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 8. 2017-06-06 15:07:28
Uchwała Nr 105/531/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 15:03:21
Uchwała Nr 104-1/530/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 104/530/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 15:00:55
Uchwała Nr 104/530/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 14:58:41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe