Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 138/564/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2017-07-14 10:21:17
Uchwała Nr 137/563/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2017-07-14 09:54:59
Uchwała Nr 136/562/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach. 2017-07-14 09:52:47
Uchwała Nr 135/561/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. 2017-07-14 09:50:27
Uchwała Nr 134-1/560/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 134/560/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-14 09:47:09
Uchwała Nr 134/560/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-13 14:33:43
Uchwała Nr 133/559/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. 2017-07-07 13:04:35
Uchwała Nr 132/558/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. 2017-07-07 13:02:22
Uchwała Nr 131/557/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-07 13:00:17
Uchwała Nr 130-1/556/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 130/556/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-07 12:57:07
Uchwała Nr 130/556/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-07-07 12:54:45
Uchwała Nr 129/555/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXII/315/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-07-07 12:52:33
Uchwała Nr 128/554/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w Uchwale Nr 45/471/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2017. 2017-07-07 12:48:48
Uchwała Nr 127/553/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-06-28 13:09:44
Uchwała Nr 126/552/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności działek nr 1674/4 i nr 1688/10 od Gminy Miasto Oświęcim. 2017-06-28 13:00:16
Uchwała Nr 125/551/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 2017-06-28 12:56:17
Uchwała Nr 124/550/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 2017-06-28 12:47:29
Uchwała Nr 123/549/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty. 2017-06-26 11:31:13
Uchwała Nr 122/548/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty. 2017-06-26 11:25:00
Uchwała Nr 121/547/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, ul Kościelna 6, 32-600 Oświęcim. 2017-06-26 11:21:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe