Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 191-1/617/2017 z dnia 12 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 191/617/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-20 10:44:48
Uchwała Nr 191/617/2017 z dnia 12 września 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-20 10:42:45
Uchwała Nr 190/616/2017 z dnia 12 września 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 4417S Świętoszówka-Bielsko celem zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich. 2017-09-14 08:27:03
Uchwała Nr 189-1/615/2017 z dnia 5 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 189/615/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-13 13:15:18
Uchwała Nr 189/615/2017 z dnia 5 września 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-13 13:13:10
Uchwała Nr 188/614/2017 z dnia 5 września 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 781 na odcinku Chrzanów-Zator-Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w zakresie skrzyżowania DW 781 z droga powiatową Nr 1805K w miejscowości Łowiczki, gm. Zator. 2017-09-06 08:45:34
Uchwała Nr 187/613/2017 z dnia 5 września 2017 r., w sprawie opinii do projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2018-2020". 2017-09-06 08:41:26
Uchwała Nr 186/612/2017 z dnia 5 września 2017 r., w sprawie przedłużenia okresu nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter do Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na czas nieokreślony. 2017-09-05 16:28:40
Uchwała Nr 185/611/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-09-05 16:25:55
Uchwała Nr 184/610/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 16:23:59
Uchwała Nr 183-1/609/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 183/609/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 16:20:56
Uchwała Nr 183/609/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 16:17:52
Uchwała Nr 182/608/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 1755K ul. Objazd w Andrychowie celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 2017-09-05 16:14:49
Uchwała Nr 181/607/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2017-09-05 15:16:22
Uchwała Nr 180/606/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w powiatowych zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2017-09-05 15:14:28
Uchwała Nr 179/605/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz PZ Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach księgozbioru z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. 2017-09-05 15:12:36
Uchwała Nr 178/604/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2017-09-05 15:11:02
Uchwała Nr 177/603/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu. 2017-09-05 15:03:59
Uchwała Nr 176-1/602/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 176/602/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 15:01:29
Uchwała Nr 176/602/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-05 14:58:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe