Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 209/635/2017 z dnia 10 października 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-18 09:25:17
Uchwała Nr 208/634/2017 z dnia 10 października 2017 r., w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego w przypadku nieobecności Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2017-10-16 13:40:16
Uchwała Nr 207/633/2017 z dnia 10 października 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2017-10-16 13:37:19
Uchwała Nr 206-1/632/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 206/632/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 października 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-16 10:43:33
Uchwała Nr 206/632/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-16 10:40:15
Uchwała Nr 205/631/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/591/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r., w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 178/194/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 grudnia 2015 r., w sprawie prowadzenia ewidencji budżetu w układzie zadaniowym. 2017-10-16 10:37:58
Uchwała Nr 204/630/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie wysokości ustalenia stawek godzinowych z tytułu najmu hali sportowej w Chełmku. 2017-10-05 09:59:09
Uchwała Nr 203/629/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/656/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2014 r., w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego oraz stawek czynszu z tytułu tego najmu. 2017-10-05 09:57:00
Uchwała Nr 202/628/2017 z dnia 3 października 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". 2017-10-05 09:54:10
Uchwała Nr 201/627/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-05 09:51:17
Uchwała Nr 200-1/626/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 200/626/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-05 09:49:10
Uchwała Nr 200/626/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-05 09:45:33
Uchwała Nr 199/625/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-10-05 09:43:28
Uchwała Nr 198/624/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-10-05 09:41:16
Uchwała Nr 197/623/2017 z dnia 27 września 2017 r., w sprawie zmian w Uchwale Nr 45/471/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2017. 2017-09-28 13:15:46
Uchwała Nr 196/622/2017 z dnia 26 września 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 maja 2017 r., Nr 92/518/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 4476S ul. Szkolnej w Bujakowie kategorii drogi powiatowej z równoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej. 2017-09-28 13:12:20
Uchwała Nr 195/621/2017 z dnia 19 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXV/332/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-09-21 10:02:21
Uchwała Nr 194/620/2017 z dnia 19 września 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania projektem i złożenia raportu końcowego w ramach realizacji projektu "Praktyka za granicą - dobry krok do sukcesu" programu Erasmus+. 2017-09-20 13:53:22
Uchwała Nr 193/619/2017 z dnia 19 września 2017 r., w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2017-09-20 13:50:29
Uchwała Nr 192/618/2017 z dnia 12 września 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-09-20 10:46:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe