Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 228/654/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 12:57:50
Uchwała Nr 227/653/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2017-11-24 12:53:52
Uchwała Nr 226/652/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 12:50:35
Uchwała Nr 225/651/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2018. 2017-11-24 11:58:59
Uchwała Nr 224/650/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – Pani Renacie Fijałkowskiej, do reprezentowania powiatu oświęcimskiego w ramach procedury realizacji projektu w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 2017-11-24 11:52:17
Uchwała Nr 223/649/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 223-1/649/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 223/649/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-11-20 10:16:04
Uchwała Nr 222/648/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego brutto dla Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2017-11-20 10:15:19
Uchwała Nr 221/647/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-11-20 10:08:55
Uchwała Nr 220/646/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 220-1/646/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 220/646/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-11-20 10:08:31
Uchwała Nr 219/645/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-11-20 10:07:23
Uchwała Nr 218/644/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-11-20 10:06:52
Uchwała Nr 217/643/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-11-20 10:06:22
Uchwała Nr 216/642/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wykupu na rzecz Powiatu Oświęcimskiego działek nr 1764/3 i nr 1761/4 położonych w Jawiszowicach zajętych pod pas drogowy ulicy powiatowej – ulicy Bielskiej. 2017-11-20 10:05:58
Uchwała Nr 215/641/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „ Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2017-11-20 10:05:30
Uchwała Nr 214/640/2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/413/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2017-11-06 15:29:13
Uchwała Nr 213/639/2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Pani Sabinie Bigos-Jaworowskiej 2017-11-06 15:23:34
Uchwała Nr 212/638/2017 z dnia 23 października 2017r. udzielenia pełnomocnictwa na realizacji zadania publicznego polegającego na realziacji przez szkołę dzialań promujących i wspierajacych rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym w tym biblioteką publiczną, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". 2017-11-06 15:17:48
Uchwała Nr 211/637/2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 2017-11-06 15:17:43
Uchwała Nr 210-1/636/2017 z dnia 10 października 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 210/636/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 października 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-18 09:37:12
Uchwała Nr 210/636/2017 z dnia 10 października 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-10-18 09:30:32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe