Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 248/674/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. 2017-12-12 16:37:52
Uchwała Nr 247/673/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2017-12-12 16:32:04
Uchwała Nr 246/672/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach. 2017-12-12 13:49:16
Uchwała Nr 245/671/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2017-12-12 13:44:26
Uchwała Nr 244/670/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Oświęcimiu. 2017-12-12 13:36:19
Uchwała Nr 243/669/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „PROMYK” w Oświęcimiu. 2017-12-12 13:32:49
Uchwała Nr 242/668/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. 2017-12-12 13:28:20
Uchwała Nr 241/667/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kęty. 2017-12-12 13:24:52
Uchwała Nr 240/666/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Ludowego Klubu Sportowego „ZGODA” w Malcu. 2017-12-12 13:21:02
Uchwała Nr 239/665/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2018 roku. 2017-12-12 13:15:21
Uchwała Nr 238/664/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/356/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-12-12 13:07:23
Uchwała Nr 237/663/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-11-24 13:27:56
Uchwała Nr 236/662/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 236-1/662/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 236/662/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-11-24 13:25:31
Uchwała Nr 235/661/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:16:59
Uchwała Nr 234/660/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:14:33
Uchwała Nr 233/659/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:12:50
Uchwała Nr 232/658/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:09:42
Uchwała Nr 231/657/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:05:48
Uchwała Nr 230/656/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:03:51
Uchwała Nr 229/655/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkolnego gabinetu profilaktyki zawodowej w sprzęt, o którym mowa w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 24 września 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – załącznik nr 4, część III, pkt 4 Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w związku z przyznaną dotacją celową przez Wojewodę Małopolskiego. 2017-11-24 13:00:55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe