Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 29/455/2017 z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2017-03-16 11:50:56
Uchwała Nr 28-1/454/2017 z dnia 7 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 28/454/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-14 15:12:28
Uchwała Nr 28/454/2017 z dnia 7 marca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-14 15:09:53
Uchwała Nr 27/453/2017 z dnia 7 marca 2017 r., w sprawie powołania likwidatora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2017-03-13 09:47:13
Uchwała Nr 26/452/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-13 09:43:52
Uchwała Nr 25-1/451/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 25/451/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-13 09:41:36
Uchwała Nr 25/451/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-13 09:39:08
Uchwała Nr 24/450/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023". 2017-03-06 09:44:41
Uchwała Nr 23/449/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2017 rok za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących mienie Powiatu Oświęcimskiego. 2017-03-06 09:41:40
Uchwała Nr 22/448/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie sprzedaży bryczki maratonowej będącej na wyposażeniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2017-03-06 09:34:47
Uchwała Nr 21/447/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie dostosowania sieci szkol ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 01.09.2017 do dnia 31.08.2019 r. 2017-03-06 09:26:59
Uchwała Nr 20/446/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-06 09:20:51
Uchwała Nr 19-1/445/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 19/445/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-06 09:18:36
Uchwała Nr 19/445/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-06 09:15:16
Uchwała Nr 18/444/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. 2017-03-06 09:11:19
Uchwała Nr 17/443/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:25:35
Uchwała Nr 16-1/442/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 16/442/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:23:23
Uchwała Nr 16/442/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-02-13 14:20:17
Uchwała Nr 15/441/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pod nazwą "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych". 2017-02-08 11:52:33
Uchwała Nr 14/440/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-02-08 11:48:04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe